‘Met dit platform kan ik mijn werk beter doen’

Gezinswerker Fenne Piekaar stapte over van Lijn 5 naar Lokalis, van specialistische naar generalistische zorg. Maar als aanspreekpunt van probleemgezinnen komt ze bijvoorbeeld ook problemen tegen rond schulden of drugs. Daar heeft ze nog maar weinig ervaring mee. Dan heeft ze behoefte aan een digitaal platform waar collega’s even met haar meedenken. Platform Expertise Jeugd helpt haar om werk nog beter te kunnen doen.

‘Voor ik als gezinswerker bij Lokalis ging werken, deed ik drie jaar ambulante gezinsbehandeling bij Lijn 5. Deze organisatie werkt in Noord-Holland, Utrecht en Gelderland en biedt specialistische zorg aan kinderen en jongeren met complexe gedragsproblemen. Na de transitie veranderde er veel, ook binnen de specialistische jeugdzorg. Ik heb er toen voor gekozen als gezinswerker bij Lokalis te gaan werken. Dat betekende voor mij een meer generalistische manier van werken. In de specialistische zorg hadden we de neiging te denken vanuit modules en behandelopties. Voor een bepaald probleem trokken we een bepaalde behandeling uit de kast. Dat riep nog wel eens weerstand op bij ouders en kinderen. Voor hen voelde de oplossing soms ‘opgelegd’, het was niet hún oplossing. Dat werkt vaak niet. Nu gaan we meer uit van de hulpvraag en bekijken we samen met de jongeren en het gezin welke oplossingen er zijn en wat het beste past. De mensen waar ik nu mee werk, zijn gemotiveerder om ook echt tot een oplossing te komen, ze zijn meer zelf verantwoordelijk en houden zelf de regie. Ik blijf in principe wel het vaste aanspreekpunt. Dat werkt prettig, voor mij als zorgverlener, maar ook voor mijn cliënten.

Behoefte aan platform
Maar dat roept voor mij wel een probleem op. Als telg van de specialistische zorg weet ik van een klein onderdeel heel veel, maar op andere terreinen mis ik kennis. Zo ben ik nu bijvoorbeeld betrokken bij gezinnen die schulden hebben. En bij jongeren die psychiatrische problemen hebben of verslaafd zijn aan drugs. Maar daar heb ik geen ervaring mee, ik weet weinig van schuldsanering, psychiatrie en drugsproblematiek. Die extra kennis moet ik ergens vandaan halen, bijvoorbeeld bij collega’s of instanties in de specialistische zorg. Ik heb behoefte aan een platform waar ik gemakkelijk collega’s kan consulteren. Ik hoef dan niet altijd meteen een zorgaanbod te krijgen, vaak is het genoeg met enkele collega’s in contact te komen die even meedenken welke richting ik met die cliënt of dat gezin op moet. Dat helpt mij dan het probleem goed aan te pakken: of ik kan het zelf oplossen met de adviezen die ik heb gekregen, of op onderdelen is specialistische hulp nodig of het probleem is zo ernstig dat de specialistische zorg het helemaal over moet nemen. Zo zoeken we steeds meer naar de zorg die past. Het is een samenspel.

Snel antwoord
Maar in dat samenspel moet je elkaar kunnen vinden. Het is ondoenlijk om mijn 200 collega’s in de 22 buurtteams af te gaan bellen. Dan ben ik zo twee weken verder. Op het Platform Expertise Jeugd wordt mijn vraag snel beantwoord. Je ontkomt in deze tijd niet aan een digitaal platform waar zorgverleners elkaar treffen. Ook laten de antwoorden op het platform een ontwikkeling zien: steeds meer vanuit meedenken, suggesties doen of verwijzen naar een collega die bepaalde kennis wel heeft. Als ik op het platform aangeef dat ik een jongen behandel die sociale vaardigheidstraining nodig heeft, helpt een antwoord als ‘dat doen we hier niet’ me niet verder. Ik wil dan graag weten bij wie ik wél terechtkan. Dat moet groeien, maar het is mooi om te zien dat het platform ons uitnodigt en uitdaagt om anders naar problemen te kijken.
Het Platform Expertise Jeugd werkt prettig. Eerst waren er nog wat kinderziektes, we moesten bijvoorbeeld meermalen inloggen, dat was niet handig. Maar in overleg met de ontwikkelaar waren deze startproblemen snel opgelost. De ontwikkelaar denkt ook goed met ons mee. Zij vraagt wat voor ons een handige manier van werken is en past dat aan in het platform.

Leren van elkaar
Het hele idee van Lokalis is ‘leren van elkaar’. Daar past het Platform Expertise Jeugd perfect in. Via het platform vindt kruisbestuiving plaats tussen medewerkers onderling, het geeft ons de kans kennis en expertise uit te wisselen. Als het aan mij ligt, geven we Byveo opdracht om het Platform Expertise Jeugd uit te breiden, hoe meer voorbeelden van eerdere casuïstiek terug te vinden zijn, hoe effectiever het platform wordt. Het systeem is er technisch gesproken klaar voor, wíj moeten het nu gaan vullen. Met dit platform kunnen we ons werk nog beter doen!’

Fenne Piekaar

Gezinswerker, Lokalis